blažena Leonora Correa iz Evore – nuna

V Španiji (pri svetem Benediktu de Castris), smrt častitljive Leonore, nune, ki se je na povabilo zborov blaženih devic preselila v hram nebeškega Ženina.
Vir