blažena Marijan Górecki in Bronislav Komorowski – duhovnika in mučenca

blaženi Marijan Górecki - duhovnik in mučenec V koncentracijskem taborišču v kraju Stutthof [štuthóf] (blizu Gdanjska, na Poljskem), blažena duhovnika in mučenca: Marijan Górecki in Bronislav Komorowski, ki sta bila od pristašev veri sovražnega nauka, zaradi prezira do vere, s svinčenkami prebodena, ko je bila domovina vojaško okupirana.
Vir