blaženi Aleksander Crow – krojač, duhovnik in mučenec

V Yorku (ravno tako na Angleškem), blaženi Aleksander Crow, [krou] duhovnik in mučenec, ki je iz ponižnega krojača postal duhovnik, in je pod isto kraljico, zaradi duhovništva, slavno končal tek mučeništva na mučilu.
Vir