blaženi Angel iz Furcija – duhovnik in redovnik

blaženi Angel Furcio iz Neaplja - duhovnik in redovnikV Neaplju (v Kampániji), blaženi Angel Furcio [furčo], duhovnik iz Reda sveti Avguština, odličen po zavzetosti za božje kraljestvo.
Vir