sveti Jakob Kisai – redovnik in mučenec

Jakob KisaiEvangelizacija Japonske se je pričela s prihodom sv. Frančiška Ksaverija leta 1549 in se je v naslednjih letih lepo razvijala. Svoje središče je krščanska skupnost imela v Nagasakiju. Leta 1587 je štela že 205 000 kristjanov. Iz neznanih vzrokov je prav to leto Tajkosama (Tojotomi Hidejoši) izdal odlok o izgonu jezuitov, ki so bili takrat edini katoliški red na Japonskem. Odlok so le deloma izpolnili. Večina jezuitov je ostala in delovala na skrivnem.
Leta 1593 so se na Japonskem izkrcali drugi redovniki, ki so prišli s Filipinov. V prevelikem navdušenju so javno in pogumno oznanjali Kristusa. Politični zapleti med Španci in Japonci so priklicali reakcijo pri cesarju, ki je izdal dekret o priprtju šestih frančiškanov, sedemnajstih japonskih tretjerednikov in treh jezuitskih mučencev. Razen dveh Japoncev so vse odpeljali v Mijako (današnji Kjoto), vsakemu v posmeh odrezali del levega ušesa in jih takšne odpeljali v Nagasaki. Med potjo so jih sramotili pa tudi vabili k odpadu. Vsi so vztrajali v krščanski veri. V Nagasakiju so jih na griču, ki so ga pozneje imenovali sveti grič, križali in vsakemu prebodli srce z dvema sulicama. Med temi šestindvajsetimi mučenci so trije jezuiti: Pavel Miki, Janez Soan de Goto in Jakob Kisai.
Japonski mučenec Jakob Kisai se je rodil leta 1533 v poganski družini. Vsaj do 16. leta ga je vzgajal neki bonze. Pozneje se je dal krstiti, se poročil z novokrščenko, s katero je imel sina Janeza. Ker pa se je žena hotela vrniti k budizmu, se je Jakob skupaj s sinom ločil od nje. Pri dobrih vernikih je poskrbel za sina, da so ga vzgojili v krščanski veri, sam pa se je umaknil v jezuitsko hišo v Osaki. Jezuiti so pri Jakobu kmalu uvideli dobro versko znanje in ga uporabili za katehista. Bil je pobožen in je vztrajno premišljeval Gospodovo trpljenje.
Ko je Tajkosama 8. decembra 1596 izdal dekret o priprtju frančiškanov in njihovih japonskih prijateljev, je bil prijet tudi on skupaj s katehistoma Pavlom Mikijem in Janezom Soanom. Odpeljan je bil v Mijako (današnji Kjoto) s skupino, ki je bila določena za mučeništvo. Na dan pred usmrtitvijo se je Jakobu izpolnila goreča želja, da se je smel z zaobljubami pridružiti Družbi Jezusovi. V trenutku, ko so jim biriči s sulicami začeli prebadati srca, so jetniki pričeli peti pesem Tebe Boga hvalimo. Vseh 26 japonskih mučencev, med njimi tudi tri jezuite, je prištel med svetnike Pij IX. leta 1862.
Vir