blaženi Anton Banassat – duhovnik in mučenec

Na ladji suženjstva na odprtem morju pri Rochefortu [rošfórtu] (v Franciji), blaženi Anton Banassat [banasá], duhovnik in mučenec, ki je bil kot župnik v francoski revoluciji zadržan zaradi sovraštva do vere. Zaradi lakote se je preselil h Gospodu.
Vir