blaženi Arnald (Arnold) iz Stromberga – konverz in menih

Na gori Stromberg, pogreb Arnálda, konverza, odličnega po ponižnosti in svetosti življenja.
Vir