blaženi Godfrid iz Villersa – menih in zakristan

V Pragi (na luzacijskem polju), spomin blaženega Godfrída, meniha in zakristana, ki je prestopil iz kolinskega samostana svetega Panteleona k cistercijanom in se tako zelo odlikoval po krepostih, znamenjih, raznih darovih in nebeških razodetjih, da je bilo po smrti njegovo truplo na Božje povelje položeno med relikvije svetnikov.
Vir