blaženi Janez de Parma Burali – duhovnik in redovnik

V Camerinu [kamerínu] (v Marche, v Italiji), blaženi Janez de Parma Burali, duhovnik iz Reda manjših bratov, katerega je papež Inocens IV. poslal h Grkom kot legata, da bi spravil njihovo skupnost z Latinci.
Vir