blaženi Janez iz Namurja – opat

V okraju Namur (v Belgiji), smrt blaženega Janeza, opata, ki so ga tja poslali iz Vijera in je sveto vodil novi samostan Grandpré.
Vir