blaženi Kalepodij in tovariši – duhovnik in mučenci

V Rimu, smrt blaženega Kalepódija, duhovnika in mučenca, pod cesarjem Aleksandrom, ki ga je dal umoriti z mečem in njegovo truplo vlačiti po mestu ter vreči v reko Tibero. Obglavljen je bil tudi konzul Palmácij z ženo, sinovi in z drugimi dvainštiridesetimi obojega spola, med katerimi je bil tudi senator Simplicij. Glave vseh teh je bilo ukazano obesiti na raznih krajih Rima v svarilo kristjanom. († 232)
Imena nekaterih ostalih so: konzul Palmacij, z ženo in 42 člani hiše, senator Simplicij z ženo in 68 člani hiše, Feliks in njegova žena Blanda, Severus in Epimahij
Vir