blaženi Peter Alfonz iz Alkobace – plemič in menih

V Alkobasi (Alcobaça, na Portugalskem), prenos blaženega Petra Alfónza, ki je bil brat portugalskega kralja in potem ondi menih.
Vir