blaženi Pigmenij – duhovnik in mučenec

V Rimu, trpljenje blaženega Pigménija, duhovnika. Ta je od deških let vzgajal in poučeval v Svetem pismu Julijana Odpadnika, ki ga je potem vrgel v Tibero in ga zaradi vere v Kristusa usmrtil.
Vir