blaženi Rajner (Reyner) iz Osnabrücka – puščavnik in rekluz

Blaženi Reiner iz Osnabrücka je po izročilu izviral iz okolice Groningena v Friziji, današnja Nizozemska in je bil od približno leta 1211 zazidan v celico pri katedrali v Osnabrücku. Živel je v strogi odpovedi in pokori ter umrl 11. aprila leta 1233. Že kmalu je bil češčen med ljudstvom. Leta 1465 so izkopali njegovo okostje in ga pokopali v krsti v katedrali v Osnabrücku.
Na slikah je predstavljen kot puščavnik, ki moli v svoji celici, s križem in bičem.

Vir