blaženi Richard Bere – duhovnik in mučenec

V Londonu (v Angliji), blaženi Richard Bere, duhovnik in mučenec, ki je bil po ukazu kralja Henrika VIII., zaradi zvestobe rimskemu papežu in zaradi obrambe krščanskega zakona, s sobrati kartuzije tistega mesta dolgo v smradu ječe in je oslabljen od lakote umrl.
Vir