blaženi Teodorik iz Eberbacha – menih

V Eberbachu (na Nemškem), smrt blaženega Teodorika, meniha, ki je bil križan svetu, ter je slovel po čudoviti pobožnosti in resnobnem značaju.
Vir