blaženi Vivald Stricchi iz Montaione – puščavnik in tretjerednik

Pri Montaioni (v Toskani), blaženi Vivald iz Svetega Geminijána, puščavnik iz Tretjega reda svetega Frančiška, odličen po skrbi za strogost življenja, po potrpežljivosti, in ljubezni do bolnikov. († 1. maj 1320)
Vir