Darovanje device Marije – spomin

Darovanje device MarijeNastanku tega praznika je botroval Jakobov protoevangelij, svetopisemskim knjigam podoben spis, ki pa ga Cerkev ni sprejela v svoj kanon – seznam svetopisemskih knjig, čeprav ni krivoverski. Iz njega izvemo za ime Marijinih staršev, Joahima in Ane. Vsebuje pa tudi tole pripoved: ko je Marija dosegla starost treh let, so jo njeni starši privedli v tempelj, da bi spolnili zaobljubo, ki so jo bili naredili v času pred njenim rojstvom, ker dolgo nista mogla imeti otrok. Vse jeruzalemske deklice, pripoveduje Jakobov protoevangelij, so s plamenicami spremljale deklico Marijo prav do templja, kjer jo je pričakal veliki duhovnik Zaharija. Tempeljski prostori so postali Marijino bivališče vse do dneva njene zaroke z Jožefom.
Vir

Povod za Marijin praznik 21. novembra je bila posvetitev bazilike Svete Marije Nove v Jeruzalemu istega dne leta 543. To je bila svoj čas ena najlepših cerkva v Jeruzalemu in je stala v bližini razvalin jeruzalemskega templja. V dušah jeruzalemskih vernikov in romarjev, ki so to veličastno baziliko obiskovali, je to obujalo spomin na apokrifni spis iz Jakobovega evangelija, ki o Mariji pripoveduje: ko je Marija dopolnila tri leta, stajo starša Joahim in Ana pripeljala v tempelj, da bi izpolnila zaobljubo, ki stajo bila naredila v čast pred Marijinim rojstvom.
Joahim in Ana sta bila namreč dolgo časa brez otrok, tako da bi jih, naravno gledano, sploh ne mogla več imeti. Joahimova žena je goreče molila, da bi dobila otroka; obenem pa seje zaobljubila, da ga bo darovala službi v templju. Molitev je bila uslišana in zdaj je bila obljuba izpolnjena.
Spominjanje je polagoma privedlo do tega, da so se 21. nov. vsako leto ob praznovanju obletnice posvetitve te cerkve spominjali tudi Marijinega darovanja v templju. Sčasoma seje spomin posvetitve bazilike spremenil v praznik Marijinega darovanja. To je praznik posvetitve, s katero seje Marija popolnoma darovala Bogu že od prvih trenutkov svojega zvestega bivanja.
Vir

Spomin Darovanja blažene Device Marije. Drugi dan po posvečenju bazilike Santa Maria Nuova, zgrajene blizu zidu Jeruzalemskega templja, se praznuje tisto posvečenje same sebe Bogu, katero je od otroških let pripravila prihodnja Bogorodica, po navdihu Svetega Duha, katerega milosti polna je bila od svojega brezmadežnega spočetja.
Vir