sveti Apolinarij Tržaški – mučenec

Apolinarij TržaškiMesto Trst obhaja 6.decembra god svojega mučenca sv. Apolinarija, ki ga pa stari hagiografski dokumenti (martirologiji, sakramentariji) ne omenjajo. Po pasiji, ki je novejšega datuma je bil subdiakon, ki je umrl za vero pod Karakalo. Prefekt Lucinij, poslan iz Rima v Trst, naj bi ga bil obsodil najprej na mučenje z ognjem, nato pa ga dal obglaviti. Drug vir pa ga istoveti s sv. Apolinarijem iz Ravene, trdeč, da sta si obe obali Jadrana izmenjali relikvije svojih svetnikov in,  kakor je zahodna obala spremenila tiste z vzhoda v lastne svetnike, tako je podobno ravnala tudi vzhodna obala. -b
BSS II, 249

Vir: Leto svetnikov