sveti Blast, Diogen in tovariši – mučenci

V Rimu na Stari Salárijski cesti, sveta mučenca: Blast in Diógen in drugih dvestodvainšestdesetih mučencev, ki so pokopani ob stari Salarijski cesti pod Kukumerskim gričem.
Vir