sveti Dominik iz Calzade – duhovnik in puščavnik

sveti Dominik iz Calzade - duhovnik in puščavnikV Kastíliji (na Španskem), sveti Dominik, calceatenski [kalceatenski] duhovnik, v kraju, pozneje imenovanim po njegovem imenu, ki je za uporabo romarjem svetega Jakoba pri Compostelli [kompostélji] pripravljal pota in ceste, ter jih s celicami in prenočišči, tamkaj zgrajenimi, podaril za njihove potrebe.
Vir