sveti Evzebij iz Cezareje – škof

V Cezareji (v Palestini), smrt svetega Evzébija, škofa, zgodovinopisca in moža odličnih sposobnosti.
Vir