sveti Filip Benicij – spoznavalec in ustanovitelj servitov

FilipAtributi: Servitska oblačila, knjiga, avreola, tiara.
Imena: Filip, Filipina, Lipe, Lips, …
Filip Benicij je bil drugi ustanovitelj servitov, saj je leta 1240 ustanovil še žensko vejo tega reda.
Rodil se je leta 1233 v Firencah. V Parizu in Padovi je študiral filozofijo in medicino. V servitski red je vstopil pri devetnajstih letih, sedem let pozneje pa je bil posvečen v duhovnika. Filipa je skrbela predvsem usoda ubogih in bolnih. Zanje je skrbel vse do svoje smrti 22. avgusta 1285 v Todiju. Najstarejša upodobitev Filipa Benicija je freska iz 14. stoletja v cerkvi S. Maria dei Servi v Sieni. Prikazuje ga v servitskem oblačilu s knjigo in avreolo. Prizori iz njegovega zivljenja so prikazani tudi v križnem hodniku cerkve S. Annunziata v Firencah. Upodobljen je tudi z odloženo tiaro, saj naj bi odklonil papeški naziv.
Sv. Filip goduje 22. avgusta.
Vir

V Todu (v Umbriji), sveti Filip Benizi [beníci], firenski duhovnik, ki je bil mož izredne ponižnosti in pospeševalec Reda služabnikov Marije (servitov), ki je imel Kristusa križanega za edino knjigo življenja.
Vir