sveti Hegesip – kronist

sveti Hegesip - kronistSpomin svetega Hegesípa, ki je živel v Rimu od papeža Anicéta do Elevtérija, in v preprostem jeziku sestavil zgodovino cerkvenega delovanja od Gospodovega trpljenja do svojega časa.
Vir