sveti Karel Lwanga in ugandski mučenci

Karel Lwanga        Pravimo jim tudi ugandski mučenci. Bilo jih je dvaindvajset in so bili 18. oktobra 1964 razglašeni za svetnike. O njihovi usodi je odločal kralj Mvanga, ki je imel na svojem dvoru že precej kristjanov. Dva izmed njih sta odkrila zaroto najvišjega dvornega uradnika Kafikira zoper kralja. Zaslužil je smrtno kazen, a so mu jo spregledali in je celo ostal v službi. Želel se je maščevati nad kristjani in je na svojo stran pridobil kralja. Ko je ta 25. maja 1886 dal umoriti sedemnajstletnega paža Dioniza Subugvao, je izjavil, da bo dal pomoriti vse, ki »molijo«, to je kristjane. Predstojnik pažev, Karel Lwanga, je takoj spoznal resnost položaja in je zbral zveste k molitvi med nočno stražo, da jih je pripravil na mučeništvo.
Zjutraj je kralj sklical veliko sodno sejo. Dvorni paži so se morali postaviti v vrsto in kralj je razglasil: »Vsi tisti med vami, ki ne molijo, naj se postavijo tule na mojo stran; oni pa, ki molijo, naj se postavijo tjale.« Karel Lwanga je prvi stopil k steni iz trstja in petnajst drugih je šlo za njim. Poln sovraštva je zaklical kralj: »Vi torej res molite?« – »Da, gospod, mi res molimo!« – »Ali mislite še dalje moliti?« – »Da zmerom, do smrti!« Tedaj je kralj izrekel sodbo: »Tako, usmrčeni boste!«
Zjutraj 3. junija so jetnike pripeljali iz koč in zvezane postavili na morišče. Karel Lwanga je bil prvi sežgan. Rablji so še zmeraj upali, da se bodo drugi prestrašili ob strašnem mučenju Lwange, ki je gorel na grmadi. Po tedanji navadi so tri obsojence pomilostili. Ti so bili žalostni. Njihova naloga pa je bila, da bi pozneje pričevali o mučeništvu svojih prijateljev. Ostale so povezali v velike snope slame in jih položili na grmado. Pred temi mučenci in malo kasneje je umrlo mučeniške smrti še več kristjanov.
Godujejo 3. junija.
Vir

Spomin svetih: Karla Lwanga in dvanajstih tovarišev, starih med štirinajstim in tridesetim letom. Bili so iz sredine kraljevskih plemenitih dečkov, ali pridani straži samega kralja Mwanga, in so bili pred kratkim krščeni in resno sprejeli katoliško vero. Ker niso hoteli zadostiti nesramnim željam kralja, so bili delno z ognjem sežgani, delno z mečem umorjeni na griču Namugongo v Ugandi.
Vir

Ti afriški mučenci dodajajo seznamu mučencev, ki mu pravimo martirologij, novo stran, ki opisuje tragične in veličastne reči. Ta stran je zares vredna, da se pridruži tistim čudovitim poročilom iz stare Afrike, za katera smo današnji maloverni ljudje mislili, da nikoli ne bodo imela vrednega nadaljevanja.« Tako je dejal v svoji homiliji papež Pavel VI., ko je 18. oktobra 1964 med tretjim zasedanjem drugega vatikanskega cerkvenega zbora razglasil za svetnike Karla Lvvanga in njegove tovariše iz Ugande. »Navzočnost škofov z vsega sveta je dala tej slovesnosti velik pomen. Ob tej priložnosti je bilo poudarjeno ne le priznanje afriškega krščanstva, temveč tudi misel, da je trpljenje in slava Cerkve v kateri koli deželi in na kateri koli celini, trpljenje in slava vse Cerkve.«
V afriško državo Ugando so kot prvi oznanjevalci evangelija prišli beli očetje in sicer leta 1879. Bili so lepo sprejeti, toda čez tri leta so morali deželo zapustiti, ker so arabski trgovci nahujskali kralja Mtesa zoper nje. Njegov naslednik, mladi kralj Mwanga, je leta 1884 poklical misijonarje nazaj. Nekatere kristjane je povabil celo na svoj dvor in jim zaupal visoke službe. Med njimi sta bila dvomi upravitelj Jožef Mkasa in poveljnik kraljeve telesne straže Andrej Kagva. Ta dva sta odkrila zaroto proti kralju, ki jo je vodil najvišji državni uradnik Katikiro. Zaslužil je smrtno kazen, a so mu jo spregledali in tudi službo je ohranil. Zdaj pa je sam mislil, kako se bo maščeval nad kristjani, ki jih je razglašal za izdajalce.
Katikiro je znal pridobiti na svojo stran kralja in dosegel je, da so 31. oktobra 1885 usmrtili anglikanskega škofa Hanningtona in nekaj kristjanov češ da so ‘vohuni’. 17. novembra tega leta so obglavili in sežgali Jožefa Mkaso. 25. maja 1886 je umrl krute smrt sedemnajstletni dvorni paž Dioniz Subagvao. Zvečer tistega dne je zaslepljeni kralj sklenil, da bo naredil čistko med svojimi paži. Naslednje jutro so se morali postaviti v vrsto in kralj je dejal: »Vsi tisti med vami, ki ne molijo (to je, niso kristjani), naj se postavijo tule na mojo stran, oni pa, ki molijo, naj se postavijo tjale.« Prvi je na ono stran stopil Karel Lwanga, predstojnik dvornih pažev, za njim pa je šlo petnajst drugih. Poln sovraštva je tedaj kralj izrekel sodbo: »Usmrčeni boste!«
Na izvršitev smrtne obsodbe so morali še nekaj časa čakati. Pred njimi je z življenjem pričeval za Kristusa poveljnik kraljeve telesne straže Andrej Kagva, čigar smrt je zahteval izdajavec Katikiro. Naslednji dan je prišel na vrsto ugleden veljak Matija Murumba, ki mu je bil poganski oče napovedal: »Od daleč bodo prišli beli možje in učili novo vero. Ko jih boš videl, se jim pridruži in poslušaj njihove besede.«
Paže so odpeljali na morišče, ki je bilo oddaljeno šestdeset kilometrov. Tja so hodili dva dni. Uboge paže so po poti mučili in nekatere celo pobili. 3. junija 1886 zjutraj so paže zvezane postavili na morišče, kjer so bili živi sežgani. Prvi je bil sežgan njihov voditelj Karel Lwanga. Še zmerom so upali, da se bodo drugi prestrašili ob strašnih mukah Karla Lwange, ki je gorel na grmadi. Vsi so ostali stanovitni. Po tedanji navadi so tri pomilostili in ti so pozneje pričevali o mučeništvu svojih tovarišev. Druge so povili v velike snope slame in jih položili na grmado. Tem pričevalcem se je 27. januarja 1887 pridružil še Janez Marija Jamari, ki so ga utopili v nekem ribniku.
Vseh ugandskih mučencev je dvaindvajset. Za blažene jih je razglasil papež Benedikt XV. leta 1920, za svetnike, kot rečeno, Pavel VI. leta 1964. V navzočnosti tega papeža je bila julija 1969 posvečena veličastna cerkev v čast ugandskim mučencem v kraju Namugongo.
Ti afriški mučenci odpirajo novo dobo… Afrika, okopana v krvi teh mučencev, prvih v novejšem času (in Bog daj, da bi bili zadnji, tako velika in dragocena je njihova žrtev!), vstaja svobodna in samostojna (papež Pavel VI. ob razglasitvi ugandskih mučencev svetnike).
Vir

Iz knjige Svetnik za vsak dan Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.