sveti Maksimiljan Puljski – škof

Maksimiljan Puljski Imena: Maksimiljan, Maksimilijan, Maks, Max, Maksi, Maksimir, Maksima, Maksimilijana, …
Kot diakon je ta svetnik nekega dne pri oranju našel zaklad velike vrednosti. Ko je oddal zakoniti del najdenega bogastva državi, mu je ostala še velika vsota. S tem denarjem je zidal lepe cerkve, jih tudi v notranjosti primerno opremil in še revežem veliko razdal.
Rodil se je leta 498 v Pulju. Tu je sezidal cerkev v čast božji Materi, ki je dobila priimek Formosa (Lepa). Potem je tu postavil še dve cerkvi v čast sv. Andreju in ju okrasil z mozaiki. Nato je na carigrajskem cesarskem dvoru opravljal zaupne službe.
Leta 546 je postal škof v Raveni, kjer je dokončal in posvetil tri cerkve. Na novo je sezidal baziliko sv. Štefana in najbrž tudi cerkev sv. Janeza. Na stenah glavnih cerkva je dal napraviti slike v mozaikih, ki še zdaj zbujajo občudovanje, zlasti v cerkvah sv. Vitala in Apolinara. Maksimijan si je veliko prizadeval za novo ureditev bogoslužnih knjig. Dal je napraviti več rokopisov, ki jih še danes občudujemo. Za veliki oltar je dal napraviti zaveso iz dragocene tkanine, v katero je bilo vtkano Jezusovo življenje. Na neko drugo zaveso je na zlatem ozadju dal upodobiti svoje prednike na škofijskem sedežu. Tako imenovana »Maksimijanova katedra«, ki je bila izdelana po njegovem naročilu in v 39 podobah predstavlja prizore iz stare in nove zaveze, je najdragocenejša slonokoščena rezbarija pozne antične krščanske umetnosti. V cerkvi sv. Vitala v Raveni je v mozaiku ohranjena izvirna podoba sv. Maksimijana, ki naredi na obiskovalca močan in spodbuden vtis prave poduhovljenosti. Slika ima tudi veliko zgodovinsko vrednost, ker je iz tistega časa malo svetnikov znanih po osebnih potezah.
Sv. Maksimijan je umrl 21. februarja leta 556 in na ta dan goduje.
Vir