sveti Nikefor Carigrajski – patriarh

sveti Nikefor Carigrajski - patriarhV Propóntidi pri Bosporju (v današnji Turčiji), smrt svetega Nikéforja, carigrajskega škofa, ki se je ostro boril za očetna izročila o čaščenju svetih podob. Stalno se je zoperstavljal cesarju Leonu Armenskemu, ikonoklastu. Ta ga je izgnal s sedeža in dolgo konfiniran v samostanu, se je v miru preselil k Gospodu.
Vir