sveti Prot Oglejski – učitelj in mučenec

sveti Prot Oglejski - mučenecV Ogleju (na Beneškem), sveti Prot, mučenec.
Vir

Kancij in Kancijan sta bila brata Kancijanili. Pripadali so premožni patricijski družini v Rimu in so se ponašali s sorodstvom rodu Anicijev. Tako so bili sorodniki tudi cesarju Karu (282-283) in njegovima sinovoma Karinu in Numerijanu (legenda imenuje samo Karina). Starši so zgodaj pomrli, otroci pa so bili že krščeni in v veri utrjeni kristjani, ko se je začelo Dioklecijanovo preganjanje. Skupaj s svojim krščanskim vzgojiteljem Protom so se odločili, da razdele imetje ubogim; triinsedemdesetim sužnjem so dali svobodo, nato pa so se odpeljali v Oglej, da tudi tam podobno urede svojo posest. (Možno je, da so večkrat prebivali v Ogleju in se šteli tudi za Oglejce.) V Ogleju so imeli namen, da obiščejo svojega znanca Krizogona, prepričanega kristjana. Ko so prišli tja, so spoznali, da v Ogleju prav tako tirajo kristjane v ječe in jih trpinčijo. Šteli so za svojo bratovsko dolžnost, da tem trpinom kar najbolj pomagajo, čeprav se s tem izpostavljajo nevarnosti, da jih zgrabijo. Preganjanje sta vodila cesarjev namestnik Dulcidij in sodnik Sisinij. Izvedeli so, da je njihov znanec Krizogon pretrpel mučeniško smrt že mesec dni pred njinovim prihodom v Oglej. To se je zgodilo pri Gradežu (ta kraj se zdaj imenuje Škocijan ob Soči), kakih 15 km od Ogleja. Hoteli so obiskati njegov grob, pa so jih pred tem že klicali kot kristjane pred sodišče. Za ukaz se niso zmenili, ker so se opirali na sorodstvo s cesarjem Karinom. To ni nič pomagalo. Tirali so jih pred sodnika in so bili po zaslišanju kot trdovratni kristjani obsojeni na smrt. Medtem ko so čakali na potrditev obsodbe po cesarju (ta pravica jim je pripadala po sorodstvu), so se odpeljali proti Gradežu in Krizogonovemu grobu, a Sisinij jih je med potjo zajel in dal obglaviti. To naj bi se bilo zgodilo leta 304. Njihove telesne ostanke je pokopal Zenon (ali Zoilo), ki je že prej rešil truplo sv. Krizogona. Oba grobova sta bila drug ob drugem.
Vir