sveti Valerijan iz Avensana – škof

V Afriki, spomin svetega Valerijána, avensanskega škofa, od katerega je, več kot osemdesetletnika, v vandalskem preganjanju kralj Genseríh zahteval, da mu izroči potrebne cerkvene reči. Ker je to stalno zavračal, je bil na poseben način izgnan izven mest. Ker je bilo ukazano, da mu nobeden ne dovoli stanovati v svoji hiši in tudi ne na polju, je dolgo časa ležal na ulici pod milim nebom in je tako dovršil tek blaženega življenja kot pričevalec pravoverne resnice.
Vir