Oznaka: Evtihijan

sveti Evtihijan – papež in mučenec

V Rimu na pokopališču Kalista na Apijski cesti, smrt svetega Evtihijána, papeža, ki je eno leto vladal Cerkvi in je bil v času cesarja Aurelijana kronan z mučeništvom. Pokopan je bil v Kalistovih katakombah, a tudi sam je na raznih…

sveti Arkadij, Pashazij, Prob in Evtihijan – mučenci

V Afriki, spomin svetih španskih mučencev: dvornika Arkádija, bratov Pasházija in Evtihijána, ter dvornika Proba, ker nikakor niso dopustili, da bi zašli v arijansko zmoto. Bili so najprej razlaščeni, potem pregnani v izgnanstvo in kaznovani s krutimi mučenji, slednjič na…

sveti mučenci iz Kampanije

Spomin svetih mučencev: Aristóna, Krescencijána, Evtíhijana, Urbana, Vitala, Justa, Feliksa, Felicíssima, Márcije in Simforóze. Vsi so bili v Kampániji ovenčani z mučeništvom. Vir