blažena Albertina Berkenbrock – mučenka čistosti

Albertina BerkenbrockBlažena Albertina Berkenbrock se je rodila  je 11. aprila leta 1919 v Sao Luisu v Braziliji. Vzgojena je bila v zelo pobožni družini. Pomagala je družini pri delu na polju in v hiši ter bila vzor ubogljivosti. Zgodaj se je naučila moliti in je zavzeto živela svojo vero, dan prvega svetega obhajila je bil zanjo najlepši dan v življenju. V šoli je bila vzor otrokom pa tudi odraslim. Učitelji so hvalili njeno duhovno moralo, ki je bila daleč višja kot pri ostalih otrocih. Pod vplivom krščanske vzgoje so celo igre, ki se jih je igrala izražale verski občutek, ki ga je imela. Igrala se je z vsemi otroci, še posebno z najrevnejšimi, katerim je vedno prinašala hrane ter kadar je mogla delila z njimi svoj kruh. V tem času je bila v Braziliji izrazita rasistična nestrpnost. Vendar pa se Albertine to ni dotaknilo, ker ni delala razlik med belci in črnci. Nekega dne je iskala žival, ki se je nekam izgubila. Prišla je do nekega delavca in ga vprašala, če jo je videl. Namerno jo je poslal v gozdiček blizu hiše ter odšel za njo, da bi jo posilil. Albertina se je upirala, zato jo je delavec na koncu ubil, ker ni mogel izvršiti zle namere. Na dan njene smrti, 15. junija, so jo že razglašali za mučenko zaradi načina na katerega je umrla pri obrambi svoje čistosti, saj so poznali njeno krščansko vzgojo. Kmalu po njeni smrti so se začeli pojavljati primeri milosti zadobljenih na priprošnjo blažene Albertine.
Za blaženo jo je 20. oktobra 2007 razglasil papež Benedikt XVI.
Vir