blaženi Albert iz Vijera – opat

V Vijéru, blaženi Albert, olivski opat. Bleščeč v slavi zaslug je na poti h generalnemu kapitlju sveto umrl v tamkajšnjem samostanu, kot si je želel.
Vir