blaženi Frančišek Peltier, Jakob Ledoyen in Peter Tessier iz Angersa – duhovniki in mučenci

V Angersu [anžéru] (v Galiji), so bili blaženi: Frančišek Peltier [peltijé], Jakob Ledoyen [leduán] in Peter Tessier [tezijé], duhovniki in mučenci, obglavljeni med francosko revolucijo, ker so ohranili zvestobo duhovništvu. († 2. januar 1794)
Vir