blaženi Gerard iz Clairvauxa – opat in mučenec

V Clairvauxu (klervoju), blaženi Gérard, opat in mučenec. Neki zločinec ga je v Ignjiju kruto ubil, ker je branil pravico.
Vir