blaženi Matej iz Arime – katehet in mučenec

V Omuri (ravno tako na Japonskem), blaženi Matej iz Aríme, mučenec, ki kot katehist ni hotel izdati nekega misijonarja. Bil je mučen do smrti.
Vir