blaženi Rudolf iz Alfara – opat in ustanovitelj

V Španiji, smrt blaženega Rúdolfa, ustanovitelja in opata samostana Kantávos, slavnega po popolnem življenju.
Vir