Mučeništvo Janeza Krstnika – praznik


Janez Krstnik je svoje mučeništvo pretrpel v trdnjavi Maheront, onstran Jordana. Herod je namreč dal, kakor poročajo evangelisti, vreči Janeza v ječo zaradi Herodiane, žene svojega brata, s katero se je oženil. Janez je namreč Heroda javno ostro grajal zaradi tega dejanja. Ko pa je Herod v svoji palači priredil gostijo, je Herodiadini hčerki obljubil, da ji da kakrkoli ga bo prosila. Ta pa je po nasvetu svoje hudobne matere prosila za glavo Janeza Krstnika. Janez je bil obglavljen v ječi in je tako z mučeniško smrtjo dopolnil svoje pogumno oznanjevanje.

Dogodka se spominjamo 29. avgusta

Vir

Spomin trpljenja svetega Janeza Krstnika, katerega je kralj Herod Antipa imel zaprtega v gradu Maheront v ječi. Ob svojem rojstnem dnevu ga je na prošnjo hčere Herodiade, ukazal obglaviti. Tako je predhodnik Gospodov pričeval kot goreča svetilka za resnico, tako v smrti, kot v življenju.
Vir