sveti Feliks III. – papež

V Rimu pri Svetem Pavlu (ob Ostijski cesti), sveti Feliks III., papež, ki je bil praded papeža Gregorija Velikega.
Vir