sveti Flavijan Carigrajski – patriarh

FlavijanBil je patriarh v Carigradu. Zavzemal se je za pravoveren nauk o Jezusu Kristusu. Umrl je po “Razbojniški sinodi” leta 449 zaradi posledic trpinčenja.
S svojim zavračanjem monofizitizma je Flavijan  spadal med predhodnike sklepov Kalcedonskega koncila o dveh naravah v Kristusu.
Vir