sveti Nikasij, Kvirin, Skubikul in Piencija – mučenci

V pokrajini Vexin [veksé] (v lyonski Galiji, v današnji Franciji), spomin svetih mučencev: Nikásija, Kvirína, Skubíkula in Piéncije.
Vir