sveti Vincenc, Sabina in Kristeta – mučenci

sveti Vincenc, Sabina in Kristeta - mučenciImena: Sabina, Saba, Sabinca, Savina, Savinka, Savin, Sabin, Sabinjan, Save, Savko, Savino, Kristeta, Vincenc, Cene, Cenko, Vincent, Vincencija; Vinka, Vinko, …
Sabina je skupaj s sestro Kristeto rešila brata Vincenca iz ječe. Zaprli so ga med preganjanjem kristjanov za časa cesarja Dioklecijana in njegovega sovladarja Maksimina Daja, ker ni hotel častiti vladarja. Vsi trije so pobegnili, a so jih v Avili ujeli in jih kruto mučili. Bičali so jih, jih tepli, razčetverili in na koncu strli. Ostanke trupel so vrgli v hrano živalim.
Po legendi jih je branila kača, ki živalim ni dovolila, da bi se približale. Častijo jih predvsem v Avili.
Godujejo 28., ponekod 27. oktobra

Vir

V mestu Abula (v Španiji), mučeništvo svetih: Vincencija, Sabine in Krištéte, ki so jih najprej tako močno razpeli na natezalnici, da so vsi členi njihovih udov popokali. Nato so njihove glave položili na kamenje in tako dolgo tolkli z močnimi cepci, da so se možgani razsuli, ter so tako dopolnili mučeništvo na povelje namestnika Dacijana.
Vir

TV prispevek