sveti Atilij – vojak in mučenec

AtilijBil je mučen skupaj s svetim Atenonom in se ga spominjamo na današnji dan. Nek drugi svetnik z istim imenom goduje 24. marca.
Ime izhaja iz sabinske besede attus, kar pomeni prednik, dedek.
Vir