sveta Potamijena – devica in mučenka

PotamijenaImena: Potamijena, Potamijanka, Poti
O mučenki Potamijeni iz Aleksandrije v Egiptu pripoveduje zgodovinar Evzebij iz Cezareje, da je bila učenka Origenove katehetske šole.

Sodnik Akvila ji je prizadel hude telesne muke, nazadnje pa ji je zagrozil, da jo bo dal gladiatorjem, naj razmesarijo njeno truplo. Evzebij poroča: »Na vprašanje, kaj misli, je odgovorila tako, da se je njim (poganom) njena beseda zdela brezbožna (ker je zaničevala poganske bogove). Komaj je izgovorila, je že slišala obsodbo (na smrt) in neki vojak Bazilid, ki je obsojene spremljal, jo je vzel in peljal na morišče. Ko pa je množica skušala nanjo navaliti…, je ta odvračal in odganjal suroveže ter pokazal veliko usmiljenja in človekoljubja do nje. Ona je njegovo sočutje hvaležno sprejela in moža opominjala k srčnosti, češ da bo zanj prosila, ko pride k svojemu Gospodu, in mu v kratkem povrnila, kar ji je dobrega storil. Ko je to rekla, je pogumno prestala konec. Po malem in počasi so jo na raznih delih telesa od pet do glave polivali z vrelo smolo. Tako je deklica dobojevala boj, vreden, da se opeva.«

Minilo je nekaj dni. Na Bazilida, ki je kot pogan nekajkrat poslušal Origena, pa se prej še ni odločil za Kristusa, sta mučeniško pričevanje Potamijene in njena molitev tako vplivala, da je spoznal moč in resničnost krščanske vere. Gnali so ga pred sodnika. Evzebij nadaljuje: »Prišli so k njemu bratje v Bogu in ga vprašali, odkod ta nenadna in nenavadna gorečnost. Dejal je, da je tri dni po svoji mučeniški smrti ponoči k njemu stopila Potamijena, mu položila venec na glavo in rekla, da je prosila Gospoda milosti zanj, da je dosegla, za kar je prosila, in da bo milost kmalu prejel. Nato so ga bratje krstili.« Naslednji dan je bil obglavljen. Goduje 28. junija.
Evzebijevo poročilo je med najstarejšimi pričevanji o tem, kolikšno moč ima svetniška priprošnja.
Vir

V Aleksandriji (v Egiptu), pod cesarjem Septímijom Sevérom, sveti mučenci: Plutárh, Serén, katehumen Heraklíd, nečak Herón in drugi Serén, katehumena Heráida in Potamijéna in Marcela, njuna mati, vsi slavni učenci Orígena. Nekateri so proslavili Kristusa z mečem, drugi z ognjem; med katerimi je posebno blestela devica Potamijéna, ki je najprej prebila številne boje zaradi devištva in končno je pretrpela nezaslišana mučenja za vero in je bila skupaj z materjo sežgana.
Vir