Oznaka: 13.avgust

sveti Janez Berchmans – redovnik

Atributi: knjiga, križ, rožni venec, včasih tudi mrtvaška glava Imena: Janez, Anže, Anžej, Džek, Džon, Džoni, Gianni, Giovani, Jan, Janek, Janeslav, Jani, Janko, Jano, Janos, Janoš, Janža, Janže, Johan, Jovan, Joco, Jovo, Vanjo, Juan, Žanko, Žanžak, Iva, Ivana, Ivanka, Jana,…

sveti Kasijan iz Imole – učitelj in mučenec

V Imoli (v Flamíniji), sveti Kasiján, mučenec. Ker ni hotel častiti malikov, je bil izročen dečkom, katerim je načeloval kot učitelj. S palicami je bil mučen do smrti, in kolikor bolj nežna je bila roka, toliko hujša je bila kazen…

sveti Hipolit – duhovnik in mučenec

Sveta mučenca: Ponciján, papež, in Hippólit, duhovnik, ki sta bila skupaj odpeljana na Sardínijo in tam oba po skupni obsodbi, in kot se zdi, hkrati odlikovana z vencem. Slednjič sta bila odpeljana v mesto Rim, prvi na pokopališče pri Tiburtinski cesti,…

sveta Radegunda Turinška – kraljica in redovnica

Čeprav je bila kraljevega rodu in tudi kasneje poročena z mogočnim frankovskim kraljem, življenje sveti Radegundi ni prizanašalo. Njena otroška leta so minila v nenehnih sporih in spopadih, v katerih je na koncu izgubila domače, sama pa bila skupaj z…

blažena Gertruda iz Altenberga – opatinja

V altenburškem samostanu (v deželi Vokatórjev, danes v Nemčiji), blažena Gertrúda, opatinja iz Premonstratenskega reda, ki je bila še kot deklica izročena Bogu v tem kraju, od matere svete Elizabete, ogrske kraljice. Rodila se je 29 septembra 1227, umrla pa 13 avgusta…